Βόλου Λίμνη υπουργός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας | ΘΕΣΣΑΛΙΑ :

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας | ΘΕΣΣΑΛΙΑ :

Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας | ΘΕΣΣΑΛΙΑ : ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Απάντηση στη επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας απέστελλε ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Με την υπ. αριθμ. 1522/24-10-2013 επιστολή του το ΤΕΕ Μαγνησίας τόνιζε μεταξύ άλλων ότι «τα έργα της επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας βρίσκονται σε κίνδυνο. Πρέπει να υπάρξει συντεταγμένη πορεία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων κυρίως από την πλευρά σας αλλά και από την πλευρά των τοπικών φορέων, ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα και να γλιτώσουμε πιθανή απένταξη του έργου το οποίο πρέπει  να παραμείνει  περιβαλλοντικό- υδροδοτικό. Στην κατάσταση που είναι σήμερα, από περιβαλλοντική αναβάθμιση, ιδιωτικοι ντετεκτιβ πειραιασ κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε περιβαλλοντική υποβάθμιση.»

 

Στην αναλυτική του απάντηση ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και δικτύων τονίζει:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 • Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας είναι το μεγαλύτερο που κατασκευάζεται στην περιοχή των Βαλκανίων, έχει κυρίως περιβαλλοντικό χαρακτήρα και αφορά τη δημιουργία μιας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίμνης 38.000 στρεμμάτων περιβαλλόμενης από ζώνες ειδικής διαχείρισης).

 

Στόχος του είναι :

 

 1. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

 2. Η αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής με δεδομένο ότι ευρίσκεται υψομετρικά στο χαμηλότερο σημείο του Θεσσαλικού κάμπου.

 3. Η βαθμιαία ανάταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα των παρακάρλιων περιοχών.

 4. Η εξεύρεση επαρκών ποσοτήτων πόσιμου νερού από γεωτρήσεις για την ενίσχυση της ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος περιοχής Βόλου.

 5. Η ήπια αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής και η συνακόλουθη ελάττωση ανεργίας.

 

 • Το μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» εντάχθηκε αρχικά στο  Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 και μετά, ως έργο γέφυρα, στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στα 245 εκατ. €, εκ των οποίων τα 104 εκατ. € αφορούν δαπάνες του Γ΄ ΚΠΣ, τα 61 εκατ. € αφορούν δαπάνες από Εθνικούς Πόρους, τα 50 εκατ. € αφορούν δαπάνες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη) και τα 30 εκατ. € αφορούν δαπάνες του ΕΣΣΑΑ 2007-2013 (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ειδικότερα του Π.Α.Α (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»).

 

 • Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 72% περίπου του οικονομικού αντικειμένου, που ανέρχεται σε 180 εκατ. € και έχουν ολοκληρωθεί ο Ταμιευτήρας, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ τα κυριότερα έργα τροφοδοσίας της λίμνης και ο καθαρισμός των βασικότερων τάφρων με τρεις (3) εργολαβίες, συνολικού ποσού 149 εκατ. €.

 

 • Σε εξέλιξη είναι επτά (7) εργολαβίες για κατασκευή έργων προϋπολογισμού περίπου 60 εκατ. €. Οι εν λόγω εργολαβίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα χρονικά όρια του προγράμματος.

 

 • Στο επόμενο διάστημα, από τον νέο φορέα υλοποίησης ( περιφέρεια Θεσσαλίας) θα πρέπει να δημοπρατηθούν άλλες τέσσερις (4) εργολαβίες συνολικού προϋπολογισμού περίπου 30,0 εκ €.

 

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/Περ. Τμ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 • Όσον αφορά στο θέμα της διακοπής των έργων μεταφοράς και διανομής νερού της λίμνης Κάρλας και της ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, καθώς και της αποδοχής από τον εργολάβο, σύμφωνα με το ΤΕΕ/ Περ. Τμ. Μαγνησίας, της προβλεπόμενης από τον Νόμο Αποζημίωσης προκειμένου να ματαιωθεί η διάλυση της σύμβασης, σας ενημερώνουμε ότι :

 

 1. Στα πλαίσια υλοποίησης του μεγάλου έργου «Επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» κατασκευάζονται, εκτός των άλλων, και οι εργολαβίες :

(α) «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση», αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. – ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», της οποίας η σύμβαση υπογράφηκε την 20-05-2008 και ανέρχεται περίπου στο ποσό των  25,72 εκατ. €.

(β) «Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής    Βόλου,  Α΄ Φάση», ιδιωτικόσ ντετέκτιβ θεσσαλονίκη αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. – PC DEVELOPMENT S.A.– ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.», ιδιωτικόσ ντετέκτιβ θεσσαλονίκη της οποίας η σύμβαση υπογράφηκε την 06-06-2008 και ανέρχεται περίπου στο ποσό των 7,9εκατ. €.

 1. Οι ανωτέρω εργολαβίες διαλύθηκαν , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.

 2. Οι ανάδοχοι ζήτησαν τη ματαίωση της διάλυσης των εργολαβιών, ντετεκτιβ θεσσαλονικησ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3669/2008 και συγκροτήθηκαν οι κατά νόμο αρμόδιες επιτροπές για τον καθορισμό του ύψους της Αποζημίωσης των θετικών ζημιών των αναδόχων.

 3. Κατόπιν του Ν. 4199/2013 και της με αρ. πρωτ. Δ17α/05/238/Φ.2.2.1/29-10-2013 Υπουργικής Απόφασης, ντετεκτιβ θεσσαλονικησ σήμερα η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) της ΓΓΔΕ είναι σε αναμονή της σχετικής εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Κατασκευής Έργων Τρικάλων της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ) προκειμένου να καταστεί δυνατή σύμφωνα με το νόμο (παράταση τμηματικών προθεσμιών, κλπ), η έκδοση αποφάσεων για την ματαίωση της διάλυσης των ως άνω συμβάσεων.

 

 • Όσον αφορά στα προβλήματα με την αρχαιολογική υπηρεσία και το θέμα των απαλλοτριώσεων στα πλαίσια κατασκευής των συλλεκτήρων Σ3 και Σ6, σας ενημερώνουμε ότι :

 

  1. Στα πλαίσια της εργολαβίας «Κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λ. Κάρλας, Α΄Φάση» οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες της περιοχής προχώρησαν σε έρευνες στους συλλεκτήρες Σ3 και Σ6.

  2. Οι αρχαιολογικές έρευνες στον συλλεκτήρα Σ3 σύμφωνα και με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του μνημονίου συνεργασίας περατώθηκαν στις 31-08-2013 και η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) ζήτησε από την ΙΕ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων με έγγραφό της, στις 18-10-2013, την παραχώρηση των δεσμευμένων εκτάσεων. Εφόσον υπάρξει θέμα πρόσθετων πιστώσεων για πρόσθετες εργασίες η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) θα χορηγήσει τις αναγκαίες πιστώσεις.

  3. Οι αρχαιολογικές έρευνες στον συλλεκτήρα Σ6 βρίσκονται σε εξέλιξη και η Προϊσταμένη Αρχή ζήτησε από την ΙΓ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων με έγγραφό της, στις 23-10-2013, ντετεκτιβ θεσσαλονικησ να σταλεί το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και κάθε σχετικό στοιχείο για την απόσπαση μεταφορά και επανατοποθέτηση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων κτιρίων κατά μήκος του συλλεκτήρα Σ6. Η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) θα χορηγήσει τις πιστώσεις που θα ζητηθούν.

  4. Για την ολοκλήρωση της εργολαβίας «Κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λ. Κάρλας, ντετεκτιβ θεσσαλονικησ Α΄ Φάση» απαιτείται η υλοποίηση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων σε περιοχές των συλλεκτήρων Σ3, Σ6 και Σ4. Ο προϋπολογισμός του  υποέργου των απαλλοτριώσεων ανερχόταν σε 2,8 εκατ. €. Για την υλοποίηση του συνόλου των δικαστικών αποφάσεων απαιτείται δαπάνη ύψους 4.,5 εκατ. € περίπου. Για τον λόγο αυτό, η Προϊσταμένη Αρχή, με την από 17-7-2013 Αίτηση Τροποποίησης Πράξης, ζήτησε από την Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ) να εγκρίνει την αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου των απαλλοτριώσεων.

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση για την τροποποίηση της εν λόγω πράξης.

 

 • Όσον αφορά το ζήτημα του αναδασμού εκτάσεων για τη Β΄ φάση του έργου της άρδευσης, ιδιωτικοσ detective σας ενημερώνουμε ότι αρμόδια για την υλοποίηση του αναδασμού είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Γης της περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία έχουν σταλεί όλα τα σχέδια του προ ΤΕΙνόμενου αναδασμού.

 

 • Όσον αφορά την – κατά το ΤΕΕ/Περ. Τμ. Μαγνησίας – «ρύπανση του Παγασητικού κόλπου, (……), ο οποίος επιβαρύνεται από τα νερά που προέρχονται από την σήραγγα όταν ανοίγει το θυρόφραγμα της Κάρλας», γραφεια ερευνων σας ενημερώνουμε ότι :

 

 1. Μετά τις δολιοφθορές και την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αντλιοστάσιο του κόμβου πέτρας και η οποία προξένησε μεγάλες βλάβες στον ηλεκτρομηχανολογικά εξοπλισμό, δεν ήταν δυνατόν τα πλημμυρικά νερά να τροφοδοτήσουν την λίμνη Κάρλα

 2. Η Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Δ7) για την αποκατάσταση, αλλά και την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, έχει αναθέσει δύο συμβάσεις (μετά από ανοικτή δημοπρασία), συνολικού προϋπολογισμού 1,64 εκατ. € περίπου, με τις οποίες, έως τις αρχές του 2014, θα μπορεί να δοθεί σε μερική λειτουργία το αντλιοστάσιο του κόμβου πέτρας και έως το φθινόπωρο του 2014, σε πλήρη λειτουργία. Με την επαναλειτουργία του, δεν θα υπάρχει ανάγκη να διατίθεται μέρος των πλημμυρικών νερών απευθείας στον Παγασητικό κόλπο.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο

Μπουκάλια με νερό εκσφενδόνισαν διαδηλωτές εναντίον του πρώην υπουργού Εσωτερικών – Ο κ. Παυλόπουλος βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Μέρλιν

Στόχος των εργαζομένων στην μεταλλευτική βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έγινε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διαδήλωναν έξω από τη Βουλή και όταν εντόπισαν τον κ. Παυλόπουλο επιτέθηκαν εναντίον του καθυβρίζοντας τον με σκαιούς χαρακτηρισμούς. Ορισμένοι μάλιστα εκσφενδόνισαν εναντίον του μπουκάλια με νερό.

<iframe src="http://c DNApi.kaltura.com/p/787781/sp/78778100/embedIframeJs/uiconf_id/12749501/partner_id/787781?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1378813378&entry_id=0_125xf6ga&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork” allowfullscreen=”” webkitallowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” style=”width: 640px; height: 480px;” itemprop=”video” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/VideoObject” frameborder=”0″ height=”480″ width=”640″>

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”name” content=”Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο”&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”description” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”duration” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”thumbnail” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”width” content=”640″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”height” content=”480″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θ. Πάγκαλος: «Σε ποιο συμπόσιο να πάω; Σε αυτούς τους αποτυχημένους;»

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας στο ΒΗΜΑ FM 99,5

και ερωτηθείς για τους λόγους που δεν παρέστη στο συμπόσιο του Κινήματος.

«Επί 32 χρόνια βουλευτής, μου έλεγαν να μη συγκρούομαι και να μην τα λέω

αυτά τα πράγματα. Και τώρα βγαίνουν διάφοροι τυχάρπαστοι τύποι από τη

μπλογκόσφαιρα – κάτι ούφο! – και τώρα μου λένε διάφορα. Μα, εσείς μου

λέγατε να μην τα λέω! Για να κάνετε τη φοροδιαφυγή σας, για να κάνει η

ΟΛΜΕ ιδιαίτερα… Τα έχω γράψει σε βιβλίο και έτσι βγήκε το “μαζί τα

φάγαμε”. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το διαβάσετε. Σε ποιο συμπόσιο να

πάω; Σε ποιους; Σε αυτούς τους αποτυχημένους που το μόνο που τους

ενδιαφέρει είναι ο μηχανισμός; Που τσακώνονται για το αν ο ήλιος θα

είναι πράσινος ή πορτοκαλί; Αν θα λέγεται ΠΑΣΟΚ ή ΝΑΣΟΚ ή ΚΑΖΑΣΟΚ; Δεν

θέλω να μιλήσω. Ό,τι έχω να τους πω, το λέω δημοσίως, σε όλο τον κόσμο.

Στα στελέχη του αποτυχημένου συγκροτήματος που έγινε από 44% κάτω από το

10%, μονοψήφιο, δεν έχω να πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να το πω, ούτε σε

ηγέτες που το έφτασαν εκεί και είναι ο Σημίτης, ο Γ. Παπανδρέου και ο

Βενιζέλος. Μαζεύτηκαν και αγκαλιάστηκαν και μας είπαν “ελάτε να πάμε

μπρος”. Τι εμπρός; Τον μηχανισμό τους ενδιαφέρει να ελέγξουν και να

διατηρήσουν, για να έχουν τα προνόμιά τους και ας με διαγράψουν

επιτέλους, για να τελειώσει η αγωνία μου αν θα το κάνουν ή όχι. Μα δεν

με έχει διαγράψει ποτέ κανείς! Ούτε από το ΚΚΕ δεν έχω διαγραφεί και

έφυγα μόνος μου – και τώρα σκέφτομαι μήπως γυρίσω. Πώς τον λένε τον

γενικό γραμματέα του ΚΚΕ; Πωπω… πώς καταντήσαμε. Ούτε το όνομα του γ.γ

του ΚΚΕ να μην ξέρουμε…» είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο

Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα, μολονότι

είναι ιστορικό στέλεχος του κόμματος:

Μεταξύ άλλων «να κατέβουν μαζί στις ευρω εκλογές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ» πρό ΤΕΙνε ο κ. Πάγκαλος, σχολιάζοντας ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να συνυπάρξουν σε μία ευρύτερη παράταξη.

Υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για μια ευρύτερη φιλοευρωπαϊκή παράταξη. Με αφορμή τη συζήτηση για την επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ο κ.Πάγκαλος σχολίασε:  «Το θέμα είναι τα προβλήματα επί των οποίων υπάρχει διαφωνία. Αυτά πρέπει να συζητήσουν με τον Σαμαρά και με τους υπόλοιπους οργανισμούς, φορείς και κόμματα που υπάρχουν στην κοινωνία και να τα συζητήσουν, από τη στιγμή που δεχόμαστε ένα ενιαίο πλαίσιο που είναι η αρχή της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της ύπαρξης της μεικτής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της αγοράς»και πρόσθεσε:

«Από τη στιγμή που δέχεσαι αυτές τις αρχές, ανήκεις στην ίδια ευρύτερη παράταξη. Και κατά τη γνώμη μου, στις ευρω εκλογές, που δεν είναι εθνικές εκλογές για να δώσουν βουλευτές, θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να κατέβουν μαζί. Δεν έχω αντίρρηση αν βάζετε σε αυτή τη σκέψη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί. Σας λέω ότι οι δυνάμεις που πιστεύουν στο ελληνικό Σύνταγμα και την ευρώπη και δεν λένε μια μέσα, μια έξω, μια από εδώ και μια από εκεί και που πιστεύουν στη μικτή οικονομία και έχουν εγκαταλείψει τις κομμουνιστικές φαντασιώσεις περί Κράτους και μικτής οικονομίας, μπορούν να υπάρξουν μαζί».

Ο κ. Πάγκαλος εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο ψηφοφόρος δεν ενδιαφέρεται για τα κόμματα, αλλά στις ευρω εκλογές θα αναζητήσει μία συνολική λύση, με ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι αυτή που περιέγραψε ο ίδιος.

Υποστήριξε μάλιστα ότι: «Είμαστε σε μια περίοδο έντασης κοινωνικής, στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ γουναράδικα και φυσεκλίκια. Εννοώ εμφύλιο πόλεμο με παρέμβαση της πολιτικής στην οικονομία με τρόπο τέτοιο που καταστρέφει την οικονομία και δεν αφήνει τη χώρα να αναπτυχθεί. Λίγο το βουλώσανε και είδατε πώς αναπτύχθηκε ο τουρισμός! Αυτοί οι άνθρωποι που καίνε την Αθήνα και γράφουν στους τοίχους που καθάρισε ο δήμαρχος της πόλης… Γράφουν «Καμίνη, τοίχος δεν θα μείνει». Λένε ότι θα καταστρέφουν, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Αυτός είναι λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος της δεκαετίας μας».

Ο πρώην υπουργός άφησε και πάλι αιχμές κατά του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ σχολίασε ότι: «Η Φώφη προηγείται στις δημοσκοπήσεις επειδή είναι η κόρη του Γιώργου Γεννηματά».

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

source: http://e-volos.gr/el/topika_1/apantisi_m_xrusoxoadi_sto_tee_magnisias__gia_ta_erga_tis_karlas.html
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ…

Leave a Reply

Site Currently Broken Were working hard to fix this...
close