URL ΑΕΠ Δημόσιο γραφεια ντετεκτιβ απιστια διαζυγιο μοιχεια Οι βασικοί όροι της συμφωνίας μεταξύ Cosco και ΟΛΠ

γραφεια ιδιωτικοι ντετεκτιβ αθηνα απιστια διαζυγιο μοιχεια μοιχεια Στην κινεζική εταιρεία μοιχεια απιστια η ευθύνη για τυχόν γραφεια ντετεκτιβ ντετεκτιβ θεσσαλονικη τιμεσ αποζημιώσεις σε τρίτους – Πράσινο φως από τον απιστια Οργανισμό…”

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας μεταξύ Cosco και ΟΛΠ γραφεια ντετεκτιβ απιστια διαζυγιο μοιχεια

Στην κινεζική εταιρεία η ευθύνη για τυχόν αποζημιώσεις σε τρίτους – Πράσινο φως από τον Οργανισμό

Εγκρίθηκε την Δευτέρα από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ και οδεύει στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση το νέο σχέδιο συμφωνητικού μεταξύ ΟΛΠ και Cosco για την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης που ανοίγει το δρόμο για τη νέα επένδυση της κινεζικής εταιρείας στο Δυτικό Προβλήτα ΙΙΙ.

Οπως προκύπ ΤΕΙ από το άρθρο 27 της σύμβασης τροποποίησης, η Cosco θα αναλάβει οποιαδήποτε οικονομική αξίωση υποβληθεί από τρίτον που έλαβε μέρος στον αρχικό διαγωνισμό του ΟΛΠ για την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Η σύμβαση, αφού αρχικά αναφέρεται στο ιστορικό του πώς τα δύο μέρη έφθασαν μέχρι το «φιλικό διακανονισμό» για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, στη συνέχεια παραθέ ΤΕΙ τους ορισμούς (προβλήτα, δικαιώματα παραχώρησης κ.λπ.) και ακολουθούν οι τροποποιήσεις της υφιστάμενης σύμβασης ΟΛΠ-ΑΕΑΣ (Cosco).

Η τροποποιημένη σύμβαση

Μεταξύ άλλων, η τροποποιημένη σύμβαση προβλέπει ότι:

– Ο Νέος Προβλήτας Πετρελαιοειδών, που η ΟΛΠ Α.Ε. επιθυμεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ουσιαστικούς όρους του παρόντος συμφωνητικού, λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου ως συμπληρωματικού, αλλά και της θέσης αυτού (καθώς διασχίζει υπογείως τον Προβλήτα ΙΙΙ), είναι απολύτως απαραίτητο από τεχνική και οικονομική άποψη να μη διαχωριστεί, αλλά να κατασκευαστεί ταυτόχρονα και ενιαία με το Δυτικό Τμήμα του Προβλήτα ΙΙΙ και από τον ίδιο οικονομικό φορέα που θα εκτελέσει την κατασκευή του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ.

– Κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη της παρούσας, από την κύρωση του παρόντος συμφωνητικού από τη Βουλή των Ελλήνων μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε παραγωγική λειτουργία του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ από την ΑΕΑΣ (σ.σ.: ΣΕΠ), και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ανέλθει στο ποσό που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ της Ελλάδας του έτους 2008 σε σταθερές τιμές 2005 (210,443 δισ. ευρώ) πλέον αύξησης 2% ετησίως, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα 3, η ΑΕΑΣ δεν υποχρεούται να καταβάλει το ποσό του εγγυημένου ανταλλάγματος του Πίνακα 2 του άρθρου 4.3 της Σύμβασης Παραχώρησης.

– Θα τροποποιηθεί η υφιστάμενη σύμβαση και συμφωνείται νέος τρόπος καταβολής του μεταβλητού οικονομικού ανταλλάγματος για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή της καταβολής του Εγγυημένου Ανταλλάγματος. Επίσης προβλέπεται ότι η ΑΕΑΣ θα υποβάλλει ανά τρίμηνο στην ΟΛΠ Α.Ε. τις εκτιμήσεις των εσόδων και διακίνησής της για το επόμενο τρίμηνο καθώς και τις παραδοχές εκτίμησης.

– Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την ΑΕΑΣ ελάχιστη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ίση με το 65% ανά Προβλήτα της εκάστοτε εγγυημένης δυναμικότητας του Ν.ΣΕΜΠΟ, προάγοντας έτσι τα συμφέροντα της ΟΛΠ Α.Ε., και σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει διακίνηση σε ποσοστό 65% της εκάστοτε Εγγυημένης δυναμικότητας του Ν.ΣΕΜΠΟ, ανεξαρτήτως του αριθμού των προβλητών εν λειτουργία.

– Θα εγκατασταθούν και λειτουργήσουν εντός του 2014 δώδεκα νέες γερανογέφυρες πυκνής στοιβασίας τύπου E-RTGs (1 over 5) στην ανατολική πλευρά του Προβλήτα ΙΙ.

– Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων ετών από την Ημερομηνία Εναρξης Κατασκευής στο σύνολο του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ και εντός επτά ετών από την Ημερομηνία Εναρξης Κατασκευής του Δυτικού Τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εργασιών εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού.

– Στο άρθρο 10 [«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ)»] της Σύμβασης Παραχώρησης προστίθενται νέα παράγραφος 10.3 ως εξής: «Σε περίπτωση οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής διένεξης, με οποιονδήποτε τρίτον ο οποίος έλαβε μέρος στο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΠ Α.Ε. και υπέβαλε δεσμευτική προσφορά που θα οφείλεται αποκλειστικά στο Συμφωνητικό Β’ Τροποποίησης, η ΑΕΑΣ θα αναλάβει τη διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών, που τυχόν θα προκύψουν και θα απαλλάξει την ΟΛΠ Α.Ε. από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη θα προκύψει από τη συγκεκριμένη διένεξη ή διαπίστωση παραβίασης και θα αποζημιώσει την ΟΛΠ Α.Ε. για κάθε ζημία ή δαπάνη υποβληθεί εξαιτίας της ανωτέρω διένεξης ή διαπίστωσης παραβίασης.

Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της ΑΕΑΣ και άμεσης κοινοποίησης σε αυτήν όλων των στοιχείων και εγγράφων που σχετίζονται με τα ανωτέρω ζητήματα».

Πηγή: Naftemporiki.gr

γραφεια ντετεκτιβ απιστια διαζυγιο μοιχεια Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο

Μπουκάλια με νερό εκσφενδόνισαν διαδηλωτές εναντίον του πρώην υπουργού Εσωτερικών – Ο κ. Παυλόπουλος βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Μέρλιν

Στόχος των εργαζομένων στην μεταλλευτική βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έγινε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διαδήλωναν έξω από τη Βουλή και όταν εντόπισαν τον κ. Παυλόπουλο επιτέθηκαν εναντίον του καθυβρίζοντας τον με σκαιούς χαρακτηρισμούς. Ορισμένοι μάλιστα εκσφενδόνισαν εναντίον του μπουκάλια με νερό.

<iframe src="http://c DNApi.kaltura.com/p/787781/sp/78778100/embedIframeJs/uiconf_id/12749501/partner_id/787781?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1378813378&entry_id=0_125xf6ga&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork” allowfullscreen=”” webkitallowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” style=”width: 640px; height: 480px;” itemprop=”video” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/VideoObject” frameborder=”0″ height=”480″ width=”640″>

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”name” content=”Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο”&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”description” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”duration” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”thumbnail” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”width” content=”640″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”height” content=”480″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

γραφεια ντετεκτιβ απιστια διαζυγιο μοιχεια Θ. Πάγκαλος: «Σε ποιο συμπόσιο να πάω; Σε αυτούς τους αποτυχημένους;»

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας στο ΒΗΜΑ FM 99,5

και ερωτηθείς για τους λόγους που δεν παρέστη στο συμπόσιο του Κινήματος.

«Επί 32 χρόνια βουλευτής, μου έλεγαν να μη συγκρούομαι και να μην τα λέω

αυτά τα πράγματα. Και τώρα βγαίνουν διάφοροι τυχάρπαστοι τύποι από τη

μπλογκόσφαιρα – κάτι ούφο! – και τώρα μου λένε διάφορα. Μα, εσείς μου

λέγατε να μην τα λέω! Για να κάνετε τη φοροδιαφυγή σας, για να κάνει η

ΟΛΜΕ ιδιαίτερα… Τα έχω γράψει σε βιβλίο και έτσι βγήκε το “μαζί παρακολουθηση κινητου τα

φάγαμε”. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το διαβάσετε. Σε ποιο συμπόσιο να

πάω; Σε ποιους; Σε αυτούς τους αποτυχημένους που το μόνο που τους

ενδιαφέρει είναι ο μηχανισμός; Που τσακώνονται για το αν ο ήλιος θα

είναι πράσινος ή πορτοκαλί; Αν θα λέγεται ΠΑΣΟΚ ή ΝΑΣΟΚ ή ΚΑΖΑΣΟΚ; Δεν

θέλω να μιλήσω. Ό,τι έχω να τους πω, το λέω δημοσίως, σε όλο τον κόσμο.

Στα στελέχη του αποτυχημένου συγκροτήματος που έγινε από 44% κάτω από το

10%, μονοψήφιο, δεν έχω να πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να το πω, ούτε σε

ηγέτες που το έφτασαν εκεί και είναι ο Σημίτης, ο Γ. Παπανδρέου και ο

Βενιζέλος. Μαζεύτηκαν και αγκαλιάστηκαν και μας είπαν “ελάτε να πάμε

μπρος”. Τι εμπρός; Τον μηχανισμό τους ενδιαφέρει να ελέγξουν και να

διατηρήσουν, για να έχουν τα προνόμιά τους και ας με διαγράψουν

επιτέλους, για να τελειώσει η αγωνία μου αν θα το κάνουν ή όχι. Μα δεν

με έχει διαγράψει ποτέ κανείς! Ούτε από το ΚΚΕ δεν έχω διαγραφεί και

έφυγα μόνος μου – και τώρα σκέφτομαι μήπως γυρίσω. Πώς τον λένε τον

γενικό γραμματέα του ΚΚΕ; Πωπω… πώς καταντήσαμε. Ούτε το όνομα του γ.γ

του ΚΚΕ να μην ξέρουμε…» είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο

Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα, μολονότι

είναι ιστορικό στέλεχος του κόμματος:

Μεταξύ άλλων «να κατέβουν μαζί στις ευρω εκλογές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ» πρό ΤΕΙνε ο κ. Πάγκαλος, σχολιάζοντας ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να συνυπάρξουν σε μία ευρύτερη παράταξη.

Υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για μια ευρύτερη φιλοευρωπαϊκή παράταξη. Με αφορμή τη συζήτηση για την επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ο κ.Πάγκαλος σχολίασε:  «Το θέμα είναι τα προβλήματα επί των οποίων υπάρχει διαφωνία. Αυτά πρέπει να συζητήσουν με τον Σαμαρά και με τους υπόλοιπους οργανισμούς, φορείς και κόμματα που υπάρχουν στην κοινωνία και να τα συζητήσουν, από τη στιγμή που δεχόμαστε ένα ενιαίο πλαίσιο που είναι η αρχή της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της ύπαρξης της μεικτής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της αγοράς»και πρόσθεσε:

«Από τη στιγμή που δέχεσαι αυτές τις αρχές, ανήκεις στην ίδια ευρύτερη παράταξη. Και κατά τη γνώμη μου, στις ευρω εκλογές, που δεν είναι εθνικές εκλογές για να δώσουν βουλευτές, θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να κατέβουν μαζί. Δεν έχω αντίρρηση αν βάζετε σε αυτή τη σκέψη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί. Σας λέω ότι οι δυνάμεις που πιστεύουν στο ελληνικό Σύνταγμα και την ευρώπη και δεν λένε μια μέσα, μια έξω, μια από εδώ και μια από εκεί και που πιστεύουν στη μικτή οικονομία και έχουν εγκαταλείψει τις κομμουνιστικές φαντασιώσεις περί Κράτους και μικτής οικονομίας, μπορούν να υπάρξουν μαζί».

Ο κ. Πάγκαλος εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο ψηφοφόρος δεν ενδιαφέρεται για τα κόμματα, αλλά στις ευρω εκλογές θα αναζητήσει μία συνολική λύση, με ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι αυτή που περιέγραψε ο ίδιος.

Υποστήριξε μάλιστα ότι: «Είμαστε σε μια περίοδο έντασης κοινωνικής, στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ γουναράδικα και φυσεκλίκια. Εννοώ εμφύλιο πόλεμο με παρέμβαση της πολιτικής στην οικονομία με τρόπο τέτοιο που καταστρέφει την οικονομία και δεν αφήνει τη χώρα να αναπτυχθεί. Λίγο το βουλώσανε και είδατε πώς αναπτύχθηκε ο τουρισμός! Αυτοί οι άνθρωποι που καίνε την Αθήνα και γράφουν στους τοίχους που καθάρισε ο δήμαρχος της πόλης… Γράφουν «Καμίνη, τοίχος δεν θα μείνει». Λένε ότι θα καταστρέφουν, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Αυτός είναι λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος της δεκαετίας μας».

Ο πρώην υπουργός άφησε και πάλι αιχμές κατά του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ σχολίασε ότι: «Η Φώφη προηγείται στις δημοσκοπήσεις επειδή είναι η κόρη του Γιώργου Γεννηματά».

γραφεια ντετεκτιβ απιστια διαζυγιο μοιχεια

source: http://www.protothema.gr/economy/article/327486/oi-vasikoi-oroi-tis-sumfonias-metaxu-ton-cosco-kai-olp/
γραφεια ντετεκτιβ απιστια διαζυγιο μοιχεια…

Average Rating
No rating yet

Leave a Reply

Site Currently Broken Were working hard to fix this...
close